Stone

evariste richer

Evariste Richer ‘Je suis une caverne’, 2010

donderdag 15 februari

‘Etre Pierre’, het steen zijn, is de mooie titel van een kleine tentoonstelling in Musee Zadkine ter gelegenheid van zijn vijftigste sterfdag. Er was werk bijeengebracht van kunstenaars uit alle eeuwen voor wie steen een belangrijk materiaal is. Het meest intieme, intrigerende was van de Franse kunstenaar Evariste Richer.
Hij houdt zich bezig met voorstellingen van raadselachtige natuurverschijnselen, van de meest reusachtige tot het minuscule. Zijn wetenschappelijke interesse reikt verder dan het onderzoek naar de elementen, zoals wel vaker gebeurt, hij weet het om te zetten in prikkelende, zinnelijke beelden.

Op deze zilveren lepel liggen 61 ‘grotparels’, -zoals hij ze noemt- die uit het ruwe gewelf van een grot gedruppeld zijn. Calciet, met een veel mooiere Nederlandse naam kalkspaat, dat in vloeibare vorm een korreltje zand zo vaak bedekte tot het een mooi bolletje werd.

 

‘Etre Pierre’, being a stone, is the beautiful title of a small exhibition at Musee Zadkine on the occasion of his fiftieth anniversary. Work was collected from artists from all times for whom stone is an important material. The most intimate, intriguing thing was from the French artist Evariste Richer.
He occupies himself with representations of mysterious natural phenomena, from the most gigantic to the miniscule. His scientific interest goes beyond the research into the elements, as often happens, he knows how to turn it into stimulating, sensuous images.

On this silver spoon are 61 ‘cave pearls’, as he calls them – dripped from the rough vault of a cave. Calcite, which in liquid form covered a grain of sand so often until it became a nice little ball.

http://untilthen.fr/artistes/evariste-richer/oeuvres/