The Circle

 

 

Erik Mattijssen Epicerie - 258 x 406 cm- gouache.jpg
L’épicerie du monde in galerie Jean Brolly-Paris

 

Voor mijn vriend Henk Leppink (1956-2009) die sieraden maakte van (oude) knopen was het pas goed als het ‘klopte’. Hij stelde zijn werk samen met spullen van diverse herkomst, en er kwam altijd een moment dat -soms met een enorme omweg- de cirkel rond was. Dan klopte het en was het goed.
Ik ben daar ook gevoelig voor. Dat ik mijn visitekaartje van een gouache van een blik augurken voorzie en even later een foto van mijn vader tegenkom, op zijn eerste voedingsmiddelen-beurs in 1959 temidden van grote blikken augurk, maakt me echt gelukkig. Dat ik hier in de Cité een werk maakte dat als een hommage gezien kan worden aan de kleine kruidenier die nog maar net overleeft, en galeriehouder Jean Brolly daar naar komt kijken en me vertelt dat zijn ouders zo’n zaak hadden in Straatsburg, tja! Bovendien nodigde hij me uit dat werk en de offspring solo te tonen op een nieuwe kunstbeurs, die hier in de tentoonstellingsruimtes van het gebouw georganiseerd gaat worden. En zo zullen de broer en zus Izraël, de eigenaren van de zaak hier om de hoek, eregast zijn.

Bienvenue – curator Olivier Robert
met Galerie Jean Brolly
opening maandag 15 oktober – tot en met zaterdag 27 oktober

HENK_LEPPINK_-_BELANGRIJK_thumb_l.jpg
Henk Leppink – ‘Belangrijk’ – ‘Important’          foto Eddo Hartmann

 

For my friend Henk Leppink (1956-2009) who made jewelry from (old) buttons, it only  made sense when it ‘fit’. He put his work together with items of various origins, and there always came a moment when – sometimes with a huge detour – the circle was complete. Then it was good.
I am also sensitive to that. The fact that I provided my business card with a gouache of a can of pickles and  later I find a photo of my father, at his first food fair in the middle of big gherkin-cans, makes me really happy. That I made a work here in the Cité that can be seen as a tribute to the little grocer who just survives, and gallery owner Jean Brolly comes to see it and tells me that his parents had such a business in Strasbourg, well!


In addition, he invited me to show that work and the offspring solo at a new art fair, which will be organized here in the exhibition spaces of the building of the Cité des Arts. And so the brother and sister Izraël, the owners of the shop around the corner, will be guest of honor.

Bienvenue – curator Olivier Robert
with Galerie Jean Brolly
opening Monday, October 15 – until Saturday, October 27