Haircut


Er is grote beroering ontstaan door het voornemen van Angela Merkel om per 1 maart de kappers weer open te laten gaan. Waarom wél de kapper en niét de sportschool, het zwembad of, vooruit, het museum.
Onderzoek hier in Duitsland heeft uitgewezen dat mensen die lang niet naar de kapper zijn geweest zich voor hun uiterlijk schamen en zo sociaal geïsoleerd raken omdat ze niet meer naar buiten durven.
Wat nou precies de bedoeling is, zou je zeggen, binnen blijven tot alles voorbij is.

There has been a great deal of commotion due to Angela Merkel’s intention to reopen the hairdressers on March 1.
Why the hairdresser and not the gym, the swimming pool, or, let’s say, the museum.
Research here in Germany has shown that people who have not been to a hairdresser for a long time are ashamed of their appearance and become socially isolated because they no longer dare to go outside.
What exactly is the intention, you would say, stay inside until everything is over.