The mayor’s office

Er staat een kermispaard in de werkkamer van de burgemeester van Berlijn.
Het maakte deel uit van een carroussel die sinds 1920 door het land reisde, langs de kermissen.
De carroussel raakt in de oorlog zeer zwaar beschadigd, maar dit paard, als enig overgeblevene, werd gerestaureerd en mocht nog een tijd meedoen op een kleinere versie voor kinderen. En nu verbeeld ik me dat dit het paard is dat ik weemoedig rondjes zag draaien in de draaimolen op het Käthe Kollwitzplatz, toen ik daar in het voorjaar van 1989 -nog vóór de Wende- was.
Er hangt ook een opvallend schilderij van Rainer Fetting; ‘Drummer en gitarist’.

Daaronder, op het kastje de cadeaus die een burgemeester krijgt. Er staat een beeldje waar er heel veel van zijn, iets met moeder en kind, of familie en samen.
Ik tikte moeder en kind sculptuur in, in google en daar heb je ze.


There is a fairground horse in the office of the Mayor of Berlin. It was part of a carousel that had traveled across the country since 1920, past the fairs. The carousel was badly damaged in the war but this horse, the only one left, was restored and participated for a while in a small, children’s carousel. Of course, I imagine that it was that melancholic merry-go-round that I saw on the Käthe Kollwitzplatz when I was there just before the fall of the wall, spring 1989.
There is also a striking painting by Rainer Fetting; ‘Drummer and guitarist’.
Below that on the cupboard the gifts that a mayor receives. There is a little sculpture of which there are many, something with mother and child, or family and together. I typed mother and child sculpture into google and there they are.


De werkkamer bevindt zich aan de voorkant van wat ‘Das Rote Rathaus’ heet.
Daarvoor staat een beeld van deze man, een beetje weggedrukt in de bosjes,
er ongetwijfeld neergezet in de DDR tijd.
Ook een sculpturaal cliché, maar ik houd er wel van: standvastig, goeie kop, handen uit de mouwen, en een houweel.

The study is located at the front of what is called ‘Das Rote Rathaus’. This man stands in front of that, a bit hushed in the bushes. Undoubtedly put down in the GDR era. Also a sculptural cliché, but I like it: steadfast, good head, rolling up his sleeves, with pickaxe.

Het maakt allemaal deel uit van de socialistische en communistische iconografie. De gebalde vuist was er als eerste, later door veel bewegingen geadopteerd. De symbolen waarin Oost-Berlijn flink was voorzien, zijn nu ook hier vrijwel verdwenen.

houweel
hamer
sikkel
tandwiel
ploeg
krans van tarwe
rood en geel
zeis
ster
fakkel
zwaard en schild
geweer
rijzende zon

pickaxe
hammer
sickle
gear
plow
wreath of wheat
red and yellow
scythe
star
torch
sword and shield
rifle
rising sun

It’s all part of socialist and communist iconography. The clenched fist was there first, later adopted by many movements. The symbols in which East Berlin was heavily featured have virtually disappeared here too.

Er móest een vrouwelijke pendant zijn daar bij het raadhuis; achter een schutting vond ik haar, met schep.

There had to be a feminine counterpart in front of the town hall; behind a fence I found her, with a shovel.

Een week later was ik in boekhandel Dussman en vond haar in een boek over de DDR, het is van de beeldhouwer Fritz Cremer, uit 1959 en het heet ‘Trümmerfrau’.