Floraplatz


In Berlijn stond weinig meer overeind, in 1945.
Het is natuurlijk heel precies bijgehouden; er viel in totaal 69.037 ton aan bommen op de stad. Je kunt je er geen voorstelling van maken dat een groot deel van de Europese steden, en delen van Azië tegelijk in puin lagen. Warsaw, Rotterdam, Londen, Nijmegen, Arnhem, Hiroshima, Nagasaki, Osaka, Tokio, Hamburg, Berlijn en ga zo maar door.


In 1945 little was left standing in Berlin.
It has of course been kept very precisely; a total of 69,037 tons of bombs fell on the city. You cannot imagine that many of Europe’s cities and parts of Asia were in ruins at the same time. Warsaw, Rotterdam, London, Nijmegen, Arnhem, Hiroshima, Nagasaki, Osaka, Tokyo, Hamburg, Berlin, and so on.

Tiergarten – Florapark – oktober 1946

Daarom is dit een curieuze en bijzondere foto.
Ook Tiergarten, dat vanaf halverwege de 18e eeuw ontwikkeld was tot een enorm park met rozentuinen, meren met eilandjes, wandelpaden, monumenten en gedenktekens, moest het ontgelden. Van de 200.000 bomen waren er 700 over. Op de foto zie je een eerste poging tot reconstructie van een geliefde plek: Floraplatz, niet ver van de Reichstag. Op het kaalgeslagen, leeggehaalde terrein lijken de beelden er zojuist weer neergezet, als in een proefopstelling.
Je zou denken dat Berlijn in oktober 1946 wel iets anders aan het hoofd had.
Op deze plek stond voorheen een beeld van de godin Flora (godin van lente en bloemen) dat al in 1906 vervangen was door een amazone te paard, omgeven door acht beelden van dieren op een sokkel. Zes van de acht beelden hadden de oorlog overleefd en werden zo snel dat mogelijk was teruggeplaatst op het desolate terrein.


That’s why this is a curious and special picture.
Tiergarten, which had developed from the mid-18th century into a huge park with rose gardens, lakes with islands, hiking trails, monuments, and memorials, also had to suffer from the war. Of the 200,000 trees, 700 were left. The photo shows a first attempt at a reconstruction of a popular place: Floraplatz, not far from the Reichstag. On the bare, emptied terrain, the images seem to have just been put down again, as in a test setup.
You would think that in October 1946 Berlin had something else on its mind.
This site used to be home to a statue of the goddess Flora (goddess of spring and flowers), which had already been replaced in 1906 by an Amazon on horseback, surrounded by eight statues of animals on a pedestal.
Six of the eight sculptures had survived the war and were repositioned on the desolate terrain as soon as possible.De typisch Noord-Amerikaanse dier-sculpturen die de amazone omringen zijn eigenlijk gemaakt voor het
George Washington monument in Philadelphia, naar een ontwerp van beeldhouwer Rudolf Siemering.
Keizer Wilhelm II vond dat de amazone te paard wel wat gezelschap kon gebruiken en kocht in 1890 een tweede afgietsel in brons van de hele groep. Twee bizons, twee edelherten, twee elanden waren in de loop der jaren verspreid geraakt door het park, hun sokkels in de grond verdwenen. De stier en de beer zijn in de oorlog verloren gegaan. Dus werden een paar jaar geleden in Philadelphia van de beer en stier 3D scans gemaakt en zijn ze opnieuw gegoten. Vorig jaar is de hele gerestaureerde groep in de oorspronkelijke opstelling teruggeplaatst.

Bizon en indiaan in Philadelphia


The quintessentially North American animal sculptures that surround the Amazon are actually made for the
George Washington monument in Philadelphia, designed by the German sculptor Rudolf Siemering.
Emperor Wilhelm II thought that the Amazon on horseback could use some company and bought a second bronze casting of the entire group in 1890. Two bison, two red deer, two moose had become scattered throughout the park over the years, their pedestals disappearing into the ground. The bull and the bear were lost in the war.
So a few years ago in Philadelphia, 3D scans of the bear and bull were taken and re-cast. Last year, the entire restored group was returned to its original arrangement.