Statistics

la defence

 

 

Vanmorgen stond ik om half negen een tijdje bij de roltrap van het metrostation
La Défense en zag duizenden werknemers omhoog komen en verdwijnen in de hoge, glimmende glazen dozen. Ononderbroken stromen zijn dat.
En ik had zin om te tellen:
zeven op de tien mensen is met een telefoon bezig, kijkt er op of praat er tegen
vier op de tien mensen heeft een oortelefoon in of koptelefoon op
een op de dertig rookt een sigaret
een op de vijftig rookt een nep-sigaret
een op de vijfentwintig glimlacht naar zijn of haar telefoon
een op de veertig vrouwen draagt hoge hakken
een op de vijftig mensen heeft twee telefoons, in beide handen een
een op de twintig mensen neemt de trap in plaats van de roltrap
een op de veertig, vijftig mannen is aantrekkelijk
ik zag éen mevrouw die een boek las op de roltrap
niemand kijkt om zich heen
iedereen heeft een tas of rugzakje
acht op de tien mensen draagt donkerblauwe of zwarte kleding
een op de driehonderd vrouwen draagt een hoofddoek
niemand draagt een hoed, heel soms een jongen met een pet
twee op de driehonderd mensen zeggen iets tegen elkaar

 

 

Het is het werkterrein van Paulien Oltheten,
die daar op onnavolgbare wijze beeldend verslag van doet.
Zij verbleef vorig jaar in het Cité.

8  juli: Paulien has won the Arles New Discovery Award 2018 with her series
La Défense, le regard qui s’essaye.

http://www.paulienoltheten.nl

 

Statistics

This morning, at half past eight, I was looking at the escalator of metro station La Défense
and saw thousands of employees come up and disappear in the high, shiny glass boxes.
Continuous flows are that.
And I felt like counting:

seven out of ten people are busy with a phone, look at it or talk to it
four out of ten people have earphones in or headphones on
one in thirty smokes a cigarette
one in fifty smokes a fake cigarette
one in twenty-five smiles at his or her phone
one in forty women wears high heels
one in fifty people has two phones, one in both hands
one in twenty people takes the stairs instead of the escalator
one in forty, fifty men is attractive
I saw one lady reading a book on the escalator
everyone has a bag or backpack
eight out of ten wears black or blue
one in three hundred women wears a headscarf
nobody wears a hat, sometimes a boy with a cap
two out of three hundred people say something to each other

It is the working field of Paulien Oltheten,
who reports visually in an inimitable way.
She was a resident in the Cité last year.
http://www.paulienoltheten.nl

One thought on “Statistics

Comments are closed.