War

 

 

Opgepoetst wapentuig van zwaarden en maliënkolders en Dikke Bertha tot tanks uit de tweede wereldoorlog, strategieën, kaarten, honderden soldatenkostuums uit alle werelddelen, veel ere-metaal, en de dood in duizelig- en misselijkmakende getallen. Alleen al in Frankrijk vallen in de eerste wereldoorlog anderhalf miljoen doden en zijn er bijna vijf miljoen gewonden. In heel Europa komen in die vier jaar 9,5 miljoen overwegend jonge mannen om. Behalve groot persoonlijk leed heeft dit ook enorme demografische consequenties.
Vernuft, volharding en veerkracht; de onbegrijpelijke veerkracht van mensen. Na alle gruwelijkheden van de eerste wereld oorlog dansen ze de charleston en kunnen zich niet voorstellen dat het ooit weer zover zal komen en dan kondigen zich al snel de tekenen aan van de naderende tweede wereldoorlog. Wraak.
Natuurlijk toont Frankrijk haar oorlogsverleden met grandeur in Hôtel des Invalides.  Heroïek voert de boventoon in het gebouw met afmetingen van het Vaticaan, dat Lodewijk XIV in 1670 liet bouwen voor de gewonde soldaten en als tehuis voor veteranen, dat nu dienst doet als Militair Museum.
Er is een in tweeën gesplitste kathedraal, met een zijde voor de soldaten en een voor de koning, waarboven een koepel is gebouwd met precies dezelfde hoogte als die van de Sint Pieter in Rome. Onder die koepel het massieve, monumentale praalgraf van Napoleon Bonaparte.

 

Polished weaponry of swords and chainmailers and ‘Fat Bertha’ to tanks from the Second World War, strategies, maps, hundreds of soldiers suits from all over the world, a lot of honorary metal, and death in dizzy and nauseating numbers. In France alone, there are one and a half million deaths in the First World War and nearly five million are wounded. In all of Europe 9.5 million predominantly young men lost their lives in those four years. Apart from personal suffering, this also had enormous demographic consequences.
Vernuft, perseverance and resilience; the incomprehensible resilience of people. After all the horror of the First World War, they dance the charleston and can not imagine that it will ever come that far again as soon announce the signs of the approaching Second World War. Revenge.
Of course, France shows her war history with grandeur at Hôtel des Invalides. Heroics predominates in the building with dimensions of the Vatican, which Louis XIV had built in 1670 for the wounded soldiers and as a home for veterans, which now serves as a Military Museum.
There is a cathedral split in two, with one side for the soldiers and one for the king, above which a dome has been built with exactly the same height as that of Saint Peter in Rome. Underneath that dome is the massive, monumental tomb of Napoleon Bonaparte.

Temidden van alle parafernalia deze opmerkelijke foto:

 

IMG_8588

 

Tussen de gebouwen van de wereldtentoonstelling van 1900 representeren soldaten, onderofficieren en officieren alle uithoeken van het rijk, dat samen het Franse leger en de marine vormt. Na in de 18e-eeuw veel koloniën kwijt te zijn geraakt aan andere landen, (alleen nog wat handelsposten in India en Senegal), slaat in de 19e eeuw de expansiedrift weer toe. Grote delen van West Afrika, Algerije, Madagascar, Indochina, Tunesië en Marokko worden veroverd. En al die landen moeten hun mannen sturen om het Franse leger te dienen, allemaal in hun eigen kostuum en met hoofddeksel. En heel veel knopen.

Between the buildings of the world exhibition of 1900, soldiers, non-commissioned officers and officers represent all corners of the empire, which together form the French army and the navy. After many colonies were lost to other countries in the 18th century (only some trading posts in India and Senegal left), the desire for expansion again began in the 19th century. Large parts of West Africa, Algeria, Madagascar, Indochina, Tunisia and Morocco are conquered. And all those countries had to send their men to serve the French army, all in their own costume and headgear, with a lot of buttons.

 

 

le_vizir_cheval_de_napoleon_c_paris_musee_de_larmee_dist_rmn-grand_palais_pascal_segrette

 

Het laatste paard van Napoleon Bonaparte heette Le Vizir en heeft hem twaalf jaar vergezeld. De Arabische hengst ging mee naar Elba in 1814 en overleefde zijn baas. Na zijn dood in 1826 werd le Vizir naar Engeland verscheept om te ontkomen aan de furie van de Bourbon-dynastie. Door taxidermisten in Manchester opgeknapt keerde hij in 1900 uiteindelijk terug naar Frankrijk, waar le Vizir in de kelders van het Louvre belandde. Nu trof ik hem in een vitrine in een gang van het museum die naar de toiletten leidt.

The last horse of Napoleon Bonaparte was called Le Vizir and has accompanied him for twelve years. The Arab stallion went to Elba in 1814 and survived his boss. After his death in 1826, Le Vizir was shipped to England to escape the fury of the Bourbon dynasty. Rehabilitated by taxidermists in Manchester, he eventually returned to France in 1900, where Le Vizir ended up in the Louvre’s cellars. Now I met him in a display case in a corridor of the museum leading to the toilets.

IMG_8662

IMG_8657

IMG_8655

 

 

 

 

Napoleon op zijn keizerlijke troon, geschilderd door Ingres  in 1806, op het toppunt van zijn macht, als hij zichzelf in aanwezigheid van de paus in de Notre-Dame tot keizer der Fransen heeft gekroond.
En daarnaast, op 31 maart 1814 in Fontainebleau, waar hij troonsafstand wilde doen ten gunste van zijn drie-jarige zoon, geschilderd door Paul Delaroche.
Vier dagen later werd hij verbannen naar Elba.
De schilderijen hangen in twee zalen, precies met de ruggen tegen elkaar.

 

Napoleon on his imperial throne, painted by Ingres in 1806, at the height of his power, when he had crowned himself emperor of the French in the presence of the pope in Notre-Dame.
And besides, on March 31, 1814 in Fontainebleau, where he wanted to abdicate in favor of his three-year-old son, painted by Paul Delaroche.
Four days later he was exiled to Elba.
The paintings hang in two rooms, with their backs against each other.

 

 

IMG_8669

 

 

IMG_8678