Water


Kunst in de openbare ruimte, dacht ik heel even.
Ik vroeg het voorbijgangers die daar met hun hond wandelden, maar ook geen idee hadden. Iets industrieels, maar in zulke kleuren? In een omgeving waar verder weinig bedrijvigheid te bekennen was, vlakbij Tiergarten en de Technische Universiteit. Er lagen wat aantrekkelijke woonbootjes omheen, het leek een eiland.

Het blijkt de grootste watersnelheid-test-locatie in de wereld te zijn. Het is ooit begonnen als het Pruisische onderzoeksinstituut voor waterbouwkunde, grondwerken en scheepsbouw, een waterbouwkundig laboratorium dat nu deel uitmaakt van de Universiteit. Scheepsmodellen worden er blootgesteld aan de druk van opgewekte waterstromen, zo begrijp ik.
Scheepsdieselmotoren zorgen er voor dat 3300 ton water met een snelheid van 10 meter per seconde door de buis stoomt. In 1975 werd de met polyurethaan beklede buis in opdracht van architect Ludwig Leo roze geschilderd en het geheel is onlangs gerestaureerd, waarover ik dit filmpje vond.Art in public space, I thought for a moment.
I asked passers-by who were walking there with their dog but also had no idea. Something industrial, but in such colors? In an environment where there was little activity to be seen, close to Tiergarten and the Technical University. There were some attractive houseboats around it, it looked like an island.

It turns out to be the largest water speed test site in the world. It started out as the Prussian Research Institute of Hydraulic Engineering, Earthworks and Shipbuilding, a hydraulic engineering laboratory that is now part of the University. Ship models are exposed to the pressure of generated water flows, I understand. Marine diesel engines ensure that 3300 tons of water steam through the pipe at a speed of 10 meters per second. In 1975 the polyurethane-coated tube was painted pink by the design of architect Ludwig Leo and the whole has recently been restored, about which I found this video.