Hell

 

Misschien komt het omdat ik vannacht naar de drie-delige (Netflix) documentaire keek over de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, wat me zeer aangreep. Ik hoorde in echo dezelfde sirenes klinken door mijn open ramen en ik drink een glaasje wijn op dezelfde terrassen. In ieder geval moest ik denken aan de apocalyptische beelden die ik in januari zag in een installatie van de Deense kunstenaar Jesper Just, in Filmmuseum Eye.  Bij de Chinese stad Hangzhou heeft een projectontwikkelaar een stuk van Parijs laten nabouwen. De Eiffeltoren natuurlijk (op iets kleinere schaal), fonteinen, lange ‘Haussmann’ boulevards, met het verschil dat er overal was uit de ramen hangt en Chinese reclames de gevel sieren. Er is nog veel braakliggend land doordat bouwwerkzaamheden halverwege onderbroken werden of projecten niet doorgingen. En leegstand, omdat het te duur geworden is er te wonen. Al met al tamelijk bedroevend. Onderstaande foto maakte ik in de (video)installatie over dit fenomeen.

 

just.jpg

 

Maybe it’s because I watched the three-part (Netflix) documentary last night about the attacks in Paris on November 13, 2015, which really struck me.
I heard in echo the same sirens sound through my open windows and I drink a glass of wine on the same terraces. In any case I had to think of the apocalyptic images that I saw in January in an installation by the Danish artist Jesper Just, in Filmmuseum Eye. In the Chinese city of Hangzhou, a project developer has had a piece of Paris reconstructed on a smaller scale. The Eiffel Tower of course, fountains, long ‘Haussmann’ boulevards, with the difference that there was laundry hanging out of the windows and Chinese advertising adorn the façade. There is still a lot of wasteland because construction work was interrupted halfway or projects did not continue. And vacancy, because it has become too expensive to live there. All in all, rather sad. I took the picture in the (video) installation about this phenomenon.

 

One thought on “Hell

Comments are closed.