Oursler

 

 

IMG_7254

 

Vidéo et Après

In Centre Pompidou was een lezing van de Amerikaanse video-pionier Tony Oursler.
Gewoon in een zaaltje achter een tafel met z’n laptop en een beetje rommelig samengesteld overzicht van zijn eerste super 8 academie-filmpje in een geknutseld decor, tot zijn laatste projecten in het Moma in New York en in Peking! Elke zin werd in het frans vertaald, dus duurde de avond dubbel-lang.
Wat helemaal niet erg was; hij heeft zulk goed werk gemaakt.
Hij brak begin jaren ’90 door met de projectie van sprekende gezichten op neutrale stoffen poppen, die ons meteen intrigeerden en dat nog doen. Hij is inmiddels een groot verzamelaar van spiritistische memorabilia, populair in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Zijn grootvader was een illusionist die samenwerkte met Houdini. Occultisme, hypnose, astrologie, het bovennatuurlijke; hij heeft er duizenden documenten van verzameld en tentoongesteld. Men meende bewijs van bovenaardse verschijnselen te zien in de fotografie, die helaas niet meer dan trucs en toevallige mislukkingen waren, ontstaan in de donkere kamer. Ik snapte nu heel goed waar zijn werk vandaan komt. Tot slot vroeg hij de geluidstechnicus het volume flink op te voeren en keken we naar deze film die hij met David Bowie maakte.

 

 

In the Centre Pompidou was a lecture by the American video pioneer Tony Oursler.
Just in a room with a laptop and a somewhat messy compilation of his first super 8 academy film in a piecemeal setting, until his last projects at the Moma in New York and in Beijing! Each sentence was translated into French, so the evening lasted double-long.
Which was not bad at all; he has done such good work.
He broke through with the projection of speaking faces on neutral fabric dolls in the early 90’s, which intrigued us right away and still do that. He is now a great collector of spiritual memorabilia, popular in the 1920s and 30s of the last century. His grandfather was an illusionist who worked with Houdini. Occultism, hypnosis, astrology, the supernatural; he has collected and exhibited thousands of documents. They thought that supernatural phenomena could be seen in photography, which, unfortunately, were nothing more than tricks and accidental failures, originated in the dark room. I now understood very well where his work comes from. Finally, he asked the sound technician to boost the volume and we watched this movie he made with David Bowie.

 

IMG_7257