Mirror


Als ik uit de stad de Prenzlauer Berg weer op fiets kom ik steeds langs dit beeld, dat ik in al die maanden nooit goed bekeken heb, hoewel me dat halve lichaam wel opgevallen was. Vandaag eens afgestapt. Nu snap ik dat de metrohalte daar Senefelderplatz heet. Dit is Alois Senefelder (1771-1834) toneelschrijver én uitvinder van de lithografie. Dat zou ik geweten moeten hebben, want dat is een baanbrekende revolutie in het verveelvoudigen van drukwerk geweest.
Nu zag ik ook pas hoe mooi; de twee kinderen waarvan er een in een spiegel kijkt om de naam te kunnen lezen die het jongetje (zo zag ik op foto’s) in spiegelschrift noteert. En dat heeft alles te maken met de druktechniek, waar je in spiegelbeeld moet tekenen en schrijven om te krijgen wat je voor ogen hebt.
Aan zijn voeten liggen delen van de pers, een inktrol, een graveerpen en rustend op zijn knie de lithosteen.

Het beeld (van Rudolf Pohle) is er in 1882 neergezet en heeft de oorlogen overleefd. Het originele hekje niet, dat is (zoals de hekjes om bijna alle monumenten in Berlijn) weggehaald en omgezet in wapentuig. Die nieuwe hekjes lijken allemaal van een fabriek van duur tuinmeubilair afkomstig te zijn.
When I return on my bike from the city-centre into Prenzlauer Berg, I keep passing this statue, which I have never looked closely at in all those months, although half the body had struck me. I got off today. Now I understand that the metro stop there is called Senefelderplatz. This is Alois Senefelder (1771-1834) playwright and inventor of lithography. I should have known that, because it has been a groundbreaking revolution in printing.
Only now did I see how beautiful; the two children, one of whom looks in a mirror to be able to read the name that the boy (as I saw in photos) writes down in mirror writing. And that has everything to do with the printing technique, where you have to draw and write in mirror image to get what you have in mind.
At his feet are parts of the press, an inking roller, an engraving pen and the litho stone resting on his knee.


The statue (by Rudolf Pohle) was erected there in 1882 and survived the wars. Not the original fence, that (like the fences around almost all monuments in Berlin) has been removed and converted into weaponry. The new trellises all seem to come from a factory of expensive garden furniture.

mmmam

Zo moet het er dus uitzien, als het jongetje weer gerestaureerd is.
This is what it should look like when the boy has been restored.


En zo vond ik -toen ik meer over hem wilde weten (lang leve google)- dat er op de Admiraal de Ruyterweg 56 in Amsterdam ook een beeld van hem staat, ingebouwd in de gevel van voormalige drukkerij ‘Senefelder’!

And so I found – when I wanted to know more about him (long live Google) – that there is also a statue of him on the Admiraal de Ruyterweg 56 in Amsterdam, built into the facade of the former printing house ‘Senefelder’!