Listening


Wat is het een wonder, en wat is Rembrandt daar toch goed in.
Hier wordt niet geposeerd, hier wordt geluisterd.
Hoe krijg je dit voor elkaar met wat olieverf op een doek.
De man spreekt, hij is een doopsgezind prediker, de vrouw luistert en denkt er het hare van.
Ondertussen frummelt ze wat aan haar zakdoek. Hij beargumenteert, maar lijkt niet helemaal zeker te zijn van zijn zaak en kijkt haar niet aan. Zij denkt dat het anders zit, maar wacht er nog even mee dat uit te spreken.

What a miracle it is, and how good Rembrandt is at it.
There is no posing here, here is someone listening.
How do you achieve this with some oil paint on a canvas.
The man speaks, he is a Mennonite preacher, the woman listens and thinks hers.
In the meantime she fiddles with her handkerchief. He argues, but does not seem to be entirely sure and does not look at her. She thinks otherwise, but waits a while to tell him so.


Ik nam de foto’s in het museum, maar op google-arts kun je natuurlijk veel betere afbeeldingen vinden.

The Mennonite Preacher Anslo and his wife, painted in 1641, now in the Gemäldegalerie

I took the pictures in the museum, but of course you can find much better pictures on google arts.