Fountain

bewaakt.jpg

 

Parijs wordt zwaar bewaakt na de aanslagen van november 2015. Geen handtas gaat ongeopend langs de detectiepoortjes als je naar de opera gaat, elk warenhuis heeft bij elke ingang een man staan die bij binnenkomst de inhoud van je tas controleert. De rijen voor de musea zijn oneindig lang omdat iedereen zijn sleutels, telefoon en portemonnee in een apart bakje moet leggen. Bij alle feesten en concerten wordt elke bezoeker gefouilleerd. Mijn neef en ik wilden de Eiffeltoren op, juist op het moment dat er een verdacht pakketje was gevonden op de tweede etage. Met de trap bereikten we de eerste verdieping en zagen in de verte fonteinen spuiten waarin mensen verkoeling leken te vinden. Les Jardins du Trocadero, waar de wereldtentoonstelling van 1937 plaatsvond.

Een uiterst beladen tentoonstelling, waar 30 miljoen bezoekers op af kwamen. Europa klom uit de crisis, de Sovjet Unie vierde er het twintig jarig bestaan van de oktober-revolutie en Duitsland toonde er zijn groeiende macht in een door Albert Speer ontworpen paviljoen-zonder-ramen, bekroond met een gouden adelaar. De twee machtige landen hadden een strategische plaats bedongen, tegenover elkaar aan weerszijden van een krachtige fontein. Zwitserland en België (met een rood paviljoen) zaten ertussenin geklemd. De hamer en sikkel figuren lijken strijdend richting het bastion van Duitsland te trekken. Drie weken na de opening van de wereldtentoonstelling opende Hitler concentratiekamp Buchenwald.

 

trocadero.png

 

parisexpo14.jpg

 

Als je hier met je voeten in de Seine bungelt komt de waterpolitie aangestoven om te vertellen dat dat verboden is. Wij konden het aanvankelijk dan ook niet geloven dat mijn neef niet werd teruggefloten toen hij het water in ging. Geen bewakers, geen borden, geen hekken. Later volgden anderen ons voorbeeld, eerst nog schoorvoetend. Zelden zag ik zoveel plezier in de stad als bij de mensen die overeind probeerden te blijven onder de krachtige stralen van de fontein. Precies dezelfde als je links in de hoek van de ansichtkaart ziet kletteren.

 

jardin de trocadero.jpg

 

mees fontein.jpg

Paris is heavily guarded after the attacks of November 2015. No handbag goes unopened along the security gates when you go to the opera, each department store has a man at each entrance who checks the contents of your bag on arrival. The rows for the museums are infinitely long because everyone has to put his keys, telephone and wallet in a separate box. At every party and concert every visitor is searched.
My nephew and I wanted to climb the Eiffel Tower, just when a suspicious package was found on the second floor. With the stairs we reached the first floor and saw fountains in the distance in which people seemed to find refreshment. Les Jardins du Trocadero where the world exhibition of 1937 took place.

An extremely loaded exhibition, which attracted 30 million visitors. Europe climbed out of the crisis, the Soviet Union celebrated the twentieth anniversary of the October revolution and Germany showed its growing power in a pavilion-without-windows designed by Albert Speer, crowned with a golden eagle.
The two powerful countries had stipulated a strategic place, facing each other on either side of a powerful fountain. Belgium  with a red pavilion and Switzerland were squeezed in.

The hammer and sickle figures seem to be fighting in the direction of the bastion of Germany. Three weeks after the opening of the world exhibition, Hitler opened Buchenwal- concentration camp.

If you dangle here with your feet in the Seine, the water police will tell you that it is forbidden. At first, we could not believe that my nephew could just go into the water. No guards, no signs, no fences. Later others followed our example, at first reluctantly.
I rarely saw so much pleasure in the city as with the people who tried to stay upright under the powerful rays of the fountain.
Exactly the same if you see clattering left in the corner of the postcard.

 

 

 

 

 

One thought on “Fountain

  1. Leuk!!! Daar zijnfonteinen eigenlijk voor bedoeld, om mensen plezier te laten maken.
    Hij vond het een hoogtepunt van Parijs

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s