Color

 

 

poly christoph.jpg

 

Dit zijn Poly en Christophe. Zij kochten twee conservenblikken in galerie Jean Brolly en nodigden me uit te komen dineren, met Jean Paul, de assistent van galerie. Ik heb nog nooit zo’n vrolijk huis gezien; overal is kleur. Alsof ik in mijn eigen werk stapte. Het mooie vond ik dat er geen enkele hiërarchie is in waar ze van houden. Ingelijste tekeningen van de kinderen naast goed werk van kunstenaars (Toroni, Chardon), een opblaas’ Jeff Koons, een foto van Ikea, echt alles door elkaar. En heel lekker eten.

 

IMG_3073.jpg

Poly and Christophe.
They bought two food can – gouaches in gallery Jean Brolly and invited me for dinner with Jean Paul, the gallery assistant. I have never seen such a cheerful house; there is color everywhere. As if I stepped into my own work. I liked the fact that there is no hierarchy in what they like. Framed drawings of the children in addition to good work by artists (Toroni, Chardon), an inflatable Jeff Koons, a picture of Ikea, really everything together in an attractive mix. And good food!

 

uitziht.jpg

En dit uitzicht!