REDEr zijn nog maar vijf communistische landen over: China, Noord Korea, Vietnam, Laos en Cuba. Maar overal in de wereld zijn nog kleine kernen waar de ideologie voortleeft, meestal in smoezelige kantoortjes vol parafernalia die erbij horen. Jan Banning, de fotograaf die naam maakte met zijn prachtige series Troostmeisjes, Law and Order en de Bureaucratics bezocht plekken in Italië, Portugal, India, Nepal en Rusland om het hoofdkwartier te fotograferen van de true believers.
Hij ging expres niet naar de landen waar de communistische partij nog aan de macht is. Hij doet dat, zoals hij alles fotografeert, met groot mededogen en zonder oordeel. Met een nieuwsgierig oog naar wie dat zijn, die laatste idealisten die nog geloven in een antwoord op de nu overal zegevierende vrije markt economie. Die blijven geloven dat het communisme de weg is naar een samenleving waar het eerlijker verdeeld is.
De foto’s zijn samengebracht in het boek Red Utopia.

http://www.janbanning.com


There are only five communist countries left: China, North Korea, Vietnam, Laos, and Cuba.
But all over the world, there are still small centers where the ideology lives on, usually in dingy offices full of paraphernalia that go with it. Jan Banning, the photographer who created beautiful series as Comfort Girls, Law and Order and the Bureaucratics visited places in Italy, Portugal, India, Nepal, and Russia to photograph the headquarters of the true believers. He deliberately did not go to the countries where the communist party is still in power. He does that, as he photographs everything with great compassion and without judgment. With a curious eye to who they are, those last idealists who still believe in an answer to the now victorious free-market economy.
They continue to believe that communism is the way to a society where all is more fairly distributed.
It led to the book Red Utopia.