La Maison de Verre

 

La Maison de Verre (1928-1932) – Pierre Chareau
The house of glass

 

glaswand cour.jpg

In een volgend leven wil ik geloof ik architect zijn. En dan zo’n hele moedige die zich niets aantrekt van conventies en regelgeving. En met een opdrachtgever die voor de duvel niet bang is. Pierre Chareau had nauwelijks iets gebouwd, was eigenlijk meubelmaker zonder diploma, ontwierp theater- en filmdecors en trof Anna Bernheim die van haar vader een huis kreeg ter gelegenheid van haar huwelijk met de gynaecoloog Jean Dalsace. Ze lieten het vrijwel geheel afbreken. Helemaal vervangen lukte niet, want de huurster van de bovenste etage wilde niet wijken. Dus werd die woning gehandhaafd en alles eronder weggebroken. Dat kon op geheel onorthodoxe wijze worden ingevuld, omdat er één grote ruimte was ontstaan. Met de hulp van Bernard Bijvoet (met architect Duiker bekend van ‘Zonnestraal’ in Hilversum en de Eerste Openluchtschool in Amsterdam) en een ijzerspecialist, genereus vermeld op een gevelplaquette.  Jean Dalsace was een vooruitstrevend  gynaecoloog, belangrijk om zijn ideeën over sterilisatie, abortus, en anti-conceptie en vooraanstaand lid van de communistische partij. De begane grond van het huis is voor een groot deel in beslag genomen door zijn praktijk, vernuftig verbonden met de woning.

 

http://www.lesfilmsdici.fr/fr/91-la-maison-de-verre.html

In my next life I want to be an architect. And then a brave one who does not care about conventions and regulations. And with a fearless client. Pierre Chareau had hardly built anything, was actually a furniture maker without a diploma, designed theater- and film decors, and met Anna Bernheim who got a house from her father on the occasion of her marriage to the gynecologist Jean Dalsace. They completely abandoned it. Replace completely failed, because the tenant of the top floor did not want to give way. So that floor was maintained and everything underneath broken away and redesigned as one open, unorthodox space.
Chareau worked with the help of Bernard Bijvoet (with architect Duiker known from ‘Zonnestraal’ in Hilversum and the First Open Air-school in Amsterdam) and an iron specialist, generously stated on a facade plaque.
Jean Dalsace was a progressive gynecologist, important for his ideas on sterilization, abortion, and anti-conception and prominent member of the communist party. The ground floor of the house is to a large extent occupied by his practice, ingeniously connected to the house.

 

pierre.jpg

 

MAISON-DE-VERRE-Chareau.jpg

De enorme glazen gevels aan beide zijden van de oost-west georiënteerde woning zijn meteen het meest bepalend en indrukwekkend. De speciaal vervaardigde ‘glazen baksteen’ werd gevat in stalen kaders die de losstaande wanden vormen. Buiten werden enorme theaterlampen aangebracht die ‘s avonds de ruimte binnen zodanig verlichten, dat het dag lijkt.

lampen.jpg

 

 

 

 

 

Maanden geleden vroeg ik een rondleiding aan. Eén keer per week, op donderdagmorgen wordt het huis twee uur opengesteld onder leiding van een zeer bevlogen, welbespraakte architectuur historicus, die als eerste vroeg of iemand er bezwaar tegen zou hebben als het een half uur uit zou lopen.

Het is een zeer intrigerend, slim huis, niet zo open en vanzelfsprekend als bijvoorbeeld Corbusier’s Savoye, maar je snapt meteen dat het een icoon is geworden. Bewonderd door alle grote architecten. Met al die onopgesmukte ‘eerlijke’ materialen waarin veel vondsten uit de wereld van scheepsbouw, treinwagons, fabriekshallen en metrostellen zijn verenigd. Vouwschermen, schuifdeuren, draaidelen, kantelvensters, rubber vloeren, geperforeerd metaal, gietijzeren railing, aluminium wanden en zichtbare industriële constructies. En, geobsedeerd als men in die tijd was door hygiëne, overal natuurlijke ventilatie. Het is een beetje een tour de force. Er zijn zeker zeven verschillende manieren om ramen te openen, draaiend aan een wiel, of verdwijnend in de lambrisering. De gids vertelde dat er in die tijd 80.000 Parijzenaars per jaar stierven aan tuberculose. Frisse lucht was een eerste vereiste in nieuwbouw.

Het huis is tot 2006 bewoond door de familie en nu in eigendom van een Amerikaan die het als pied a terre gebruikt.

Pierre Chareau was joods en vluchtte met zijn vrouw Dolly in de tweede wereldoorlog  naar New York, waar hij in 1947 nog eens een kans kreeg voor beeldend kunstenaar Robert Motherwell een huis te ontwerpen, opnieuw gebruik makend van materialen en technieken uit de industrie, en de kasbouw-cultuur. Na een zeer matige ontvangst gaf hij het op en gaf de laatste jaren van zijn leven kook-lessen in New York. Hij stierf in 1950.

Aanvraag (officieel voor architecten en kunstenaars, dus dat moet je een beetje veinzen), à 20 euro als je zegt professor te zijn, anders 40 euro (!)
bij Madame Carine Maullon; mdv31@orange.fr

 

The enormous ‘glass brick’ façade on both sides of the east-west oriented house is the most decisive and impressive. The specially made glass ‘brick’ was conceived in steel frames that form the separate walls. The enormous theater lamps were installed at the outside to illuminate the room in the evening, suggesting daylight.

Months ago I asked for a tour. Once a week, on Thursday morning, the house is opened for two hours under the guidance of a very enthusiastic, eloquent architecture historian, who first asked if anyone would object to it if it went off for half an hour.
It is a very intriguing, smart house, not as open and obvious as Corbusier’s Savoy, but you immediately understand that it has become an icon. Admired by the great ones.
With all those unadorned ‘honest’ materials in which many finds from the world of shipbuilding, train wagons, factory halls and metro trains seem united. Folding screens, sliding doors, rotating parts, tilting windows, rubber floors, perforated metal, cast iron railing, aluminum walls and visible industrial constructions. And, obsessed by hygiene at that time , there is natural ventilation everywhere. It is a bit of a tour de force. There are at least seven different ways to open windows, rotating on a wheel, or disappearing in the paneling. The guide said that at that time 80,000 Parisians per year died of tuberculosis. Fresh air was a prerequisite in new constructions.

The house was inhabited by the family until 2006 and now owned by an American who uses it as a pied a terre.

Pierre Chareau was Jewish and fled with his wife Dolly to New York in the Second World War, where in 1947 he once again had the opportunity to design a house for visual artist Robert Motherwell, again using materials and techniques from the industry, and the greenhouse culture. After a very poor reception he quit and gave cooking lessons in New York in the last years of his life. He died in 1950.

Application (officially for architects and artists, so you have to feign a bit), at 20 euros if you say you are a professor, otherwise 40 (!)
Write at Madame Carine Maullon; mdv31@orange.fr

 

IMG_4722.jpg

 

Binnen mocht je niet fotograferen, deze foto’s plukte ik van internet.

One was not allowed to take pictures inside, these come from internet

 

maison de verre interior 1928-1932 Pierre Chareau.jpg

Schermafbeelding 2018-07-18 om 09.49.06.png

GF_7.jpg

trap.jpg

maison de verre1.jpg

 

 

maison-de-verre-retracting-steps.jpg

maison-de-verre-gadget-bed.jpg

eb603e1982004ff858d60b5f9c3b3a82.jpg

 

9a8517b218ea6ed03053a88b31a6de03.jpg

 

 

 

interior-1.jpg

 

 

 

chareau wand.jpg

Dit is een ander interieur van Chareau waar je ziet hoe hij de akoestiek verbetert, zoals ze dat in de middeleeuwen al deden; stof tegen de wanden en ervóór de schilderijen. Dit bed hangt vrij aan stalen stangen, en zal een beetje wiegen!

This is an interior of Chareau where you can see how he solves the acoustics, as they did in the Middle Ages; textiles against the walls and before it the paintings. This bed hangs freely on steel rods, and will rock a little!

 

IMG_4726.jpg

De achterzijde van het pand, met een fantastische tuin.

The back of the building, with a fantastic garden.

 

IMG_4723.jpg

.

 

2 thoughts on “La Maison de Verre

 1. Beste Erik,
  Wat een mooie beschrijving!

  Twee jaar geleden bezocht ik eveneens dit iconische huis. Aanleiding was de ontdekking van een oud stoffig bureau, te zwaar voor het grof vuil, dat al jaren op mijn zolder had gestaan. Het bleek een echte Pierre Chareau te zijn. De ontdekking en de zoektocht naar de herkomst hebben mijn leven en dat van mijn gezin compleet op zijn kop gezet. Ik schreef er een boek over. LOT 33.
  Ik denk dat het je zal fascineren! Ook is er een website http://www.lot33.nl Voor foto’s en achtergrondinformatie.
  Succes in Parijs!
  Hartelijke groet, Helene Smit

  Like

 2. Dag Helene, wat grappig een reactie op een tekst van twee jaar geleden! Op een blog/site die ik een beetje vergeten was. En ik zocht een weg om te antwoorden, nooit eerder zo gedaan. Wat een mooi verhaal lijkt me dat. Ik ga er achteraan.
  Groet
  Erik

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s