Pappelplatz


Zomaar, midden op een plein, staat dit aantrekkelijke beeld en in de zomer is het een klaterende fontein, zo zag ik op foto’s. Pappelplatz, is een mini parkje op de plaats waar ooit een markt was, vandaar dat deze stenen jongeling zijn geld telt.
Ernst Wenck is de beeldhouwer en het is daar in 1912 geplaatst.
Het is schatplichtig aan Lo Spinario dat vaak is gekopieerd. Het kleine bronzen beeld in Rome, van 200 voor Christus, van de jongen die een doorn uit zijn voet haalt.


In the middle of a square one can find this attractive statue and in summer it is a splashing fountain, as I saw in photos. Pappelplatz, is a mini park on the site where there was once a market, which is why this stone youth counts his money.
Ernst Wenck is the sculptor and it was placed there in 1912.
It is indebted to Lo Spinario that has been copied many times. The small bronze statue in Rome, from 200 BC, of the boy pulling a thorn from his foot.Lo Spinario

In de Alte National Galerie zag ik de ‘Dornauszieher’ van Gustav Eberlein, uit 1882.
Een schoonheidsideaal zo unverfroren verbeeld zou nu aanstootgevend kunnen zijn.
Het betekende indertijd een doorbraak voor de kunstenaar, die een jaar eerder zijn enige zoon, Anzio, verloren had.

‘Dornauszieher’ van Gustav Eberlein – 1882

In the Alte National Gallery I saw Gustav Eberlein’s ‘Dornauszieher’, from 1882.
A beauty ideal imagined in such an overtly manner, could now be offensive.
At the time, it was a breakthrough for the artist, who had lost his only son, Anzio, a year earlier.
Een vriend stuurde een foto van een middeleeuwse Spinario gehakt in steen, die hij tegenkwam in Cluny, ten zuiden van Dijon (Frankrijk).