2001 Space Odyssey

 

 

IMG_2966

 

Het hoofdkwartier van de Communistische Partij Frankrijk kende -voor hen- betere tijden. Opgericht in 1920,  hebben ze het lang volgehouden en het symbool van de hamer en sikkel pas in 2013 van hun lidmaatschapskaarten gehaald. De bovenste etages zijn onderverhuurd en de naam is veranderd in: Institute Research Marxistes.

In 1968 gaf de partij de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer de opdracht een gebouw te ontwerpen voor een stuk vrijgekomen grond in de 19e eeuwse wijk, vlakbij Parc Buttes Chaumont. Het is een verrassing als je daar uit de metro stapt; de donkergrijs spiegelende wand in een aantrekkelijke curve en ervoor een nèt niet half ei, spierwit, met terzijde een kietelende wimpel . De ingang is als naar een grot; een donkere betonnen trap naar beneden onder een bescheiden witte luifel.

.

IMG_2987

 

Het betonnen plateau krult aan de uiteinden een beetje op, als een tapijt, en dan staat het enorme gebouw op betonnen ‘stutten’, zodat het net een beetje zweeft. Echt mooi, je kijkt er onder door.

 

IMG_2968

 

Binnen is het donker, er komt wat indirect licht door glazen stroken. De vloer is bedekt met een beetje lelijk groen vast tapijt. Hier en daar geweldige zitjes, betonnen tafels en merkwaardige staande schemerlampen, allemaal van de hand van Niemeyer. Ruwe betonnen wanden contrasteren met de witte ‘dome’ die er middenin staat.

 

IMG_3004

 

 

 

 

In die dome is ‘the Head Quarters central debating chamber’ en die komt rechtstreeks uit Kubrick’s 2001 Space Odyssey (ook uit 1968!). Schuifdeuren schuiven naar beide zijden en dan sta je in een halfronde ruimte waar het licht gefilterd wordt door duizenden plaatjes aluminium.
Afgezonderd van de echte wereld.

IMG_2982

 

lamp

foto Florian Thate

ingang .jpg

foto Florian Thate

podium.jpg

foto Florian Thate

 

Dat laatste heb ik een beetje moeten verzinnen, want we hadden pech; ze zijn nogal streng en je kunt alleen maar in de vergaderkamer als je dat van te voren aanvraagt: contact@sicc.espaceniemeyer.fr

Florian -een collega-resident- had meer geluk en maakte bovenstaande foto’s!
En ik ga nog een keer terug voor een echte rondleiding want dan kom je ook op het -beetje Corbusier achtige- dakterras en in het partijleden-restaurant.

 

The headquarters of the Communist Party France knew better times. Founded in 1920, they have long maintained the symbol of the hammer and sickle on their membership cards (till 2013). The top floors are subleased and the name has been changed to: Institute Research Marxistes.

In 1968, the party commissioned the Brazilian architect Oscar Niemeyer to design a building for a piece of vacant land in the 19th century district, near Parc Buttes Chaumont. It is a surprise when you get off the metro there; the dark gray glass wall in an attractive curve and in front of it a not-half-egg,  white, with a tickling sculpture aside. The entrance is like a cave; a dark concrete staircase down under a modest white canopy. The concrete platform curls up at the ends, like a carpet, and then the huge building stands on concrete supports, so that it just floats a little. Really nice; you look underneath it. Inside is no daylight, apart from some indirect light through glass strips. The floor is covered with an ugly green carpet. Here and there great seats, concrete tables and peculiar standing floor lamps, all by Niemeyer. Rough concrete walls contrast with the white ‘dome’ in the middle.
In that dome is ‘the Head Quarters central debating chamber’ and that comes directly from Kubrick’s 2001 Space Odyssey (from 1968!). Sliding doors to both sides and you are standing in a semicircular space where the light is filtered through thousands of aluminum plates.
Secluded from the real world.
The latter I had to made up a bit, because they were  rather strict and you can only get in the conference room if you request this in advance: contact@sicc.espaceniemeyer.fr

Florian – a fellow resident – was more lucky and made the photos above!
I go back for a real tour because then you also get to the Corbusier-like roof terrace and in the (former) partymembers restaurant.

One thought on “2001 Space Odyssey

Comments are closed.