Monument

Hoe het ook kan.

De Pruisische regering gebruikte het gebouw van architect Schinkel – dat ooit als wachtershuis aan Unter den Linden gebouwd werd – om de Duitse slachtoffers van WOI te eren. Adolf Hitler legt er in 1942 een krans om helden te gedenken. In 1945 wordt het door bombardementen zwaar beschadigd. In 1970 wordt er de Duits – Sovjetrussische vriendschap gevierd met een eeuwige vlam en veel militair vertoon.
In 1991 worden de DDR wandsculpturen verwijderd en krijgt het een nieuwe naam: Centrale gedenkplaats voor slachtoffers van oorlog en tirannie. Het beeld van Käthe Kollwitz (1867-1945), de pietà, wordt geplaatst. De sculptuur maakte ze naar aanleiding van de schetsen die ze tekende, nadat haar zoon Peter omgekomen was in de Eerste Wereldoorlog.

The Prussian government used the building of architect Schinkel, which was once built as a watchman’s house, to honor the German victims of World War I. Adolf Hitler lays a wreath there in 1942 to commemorate heroes. In 1945 it was badly damaged by bombings. In 1970 they celebrated the German – Soviet-Russian friendship with an eternal flame and much military display.
In 1991 the GDR wall sculptures were removed and given a new name: Central memorial for victims of war and tyranny.
The statue of Käthe Kollwitz (1867-1945), the pietà, is placed. The sculpture she made from the sketches she drew after her son Peter had died in the First World War.